Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_pre:list-resumen-comp-modif

Llistat Resum comparació pressupostos modificats

S'obté amb l'opció de menú:

S'obre la finestra on es seleccionen els diversos paràmetres de configuració del llistat. Són:

 • Pressupost patró
  Es selecciona el pressupost a comparar
  Llista desplegable on es mostren les diverses obres existents en la base de dades:
 • Obres oficials
  Si es selecciona aquesta opció es mostren: (Imports pressupost) - (Imports pressupost patró)
  Per defecte es mostren: (Imports pressupost patró) - (Imports pressupost)

Es mostren els capítols de l'obra seleccionada que no es troben a l'obra patró, els capítols de l'obra seleccionada comuns a l'obra patró i els capítols de l'obra patró que no es troben a l'obra seleccionada. Aquests capítols dels dos pressupostos son terminals (no tenen capítols fills). Es mostren de forma ordenada i intercalada segons el seu camí ordinal.

Per cada capítol s'indica:

 • Camí ordinal del capítol del pressupost de l'obra seleccionada o de l'obra patró.
 • Descripció del capítol de l'obra seleccionada.
 • Descripció del capítol de l'obra patró.
  Si el capítol no existeix en alguna de les obres, no es mostra la descripció corresponent.
 • Import del capítol de l'obra patró (M0), si existeix.
 • Import del capítol de l'obra seleccionada (M1), si existeix.
 • Diferència: Import M0 – Import M1
  Si s'ha seleccionat l'opció «Obres oficials de l'estat» la Diferència serà M1 -M0 = Import M1 – Import M0.
 • Al final de tots els capítols es totalitzen les diferències dels capítols fills.

Amb el botó s'obre la finestra per configurar la descàrrega del llistat:

Aquí es pot indicar en número de pàgina pel que ha de començar el llistat, la data que es mostrarà en el llistat, l'idioma del llistat, i el format de l'arxiu del llistat..

Exemple del llistat:

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_pre/list-resumen-comp-modif.txt · Darrera modificació: 2024/01/22 16:17 per ffranco

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki