Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_pre:md-anadir-formula

Afegir fórmula

El programa té un repositori de fòrmules, on es troben recollides les mès utilitzades en l'àmbit de la construcció.

Aquestes fòrmules no es poden eliminar ni editar, però es poden afegir a aquesta base de dades les fòrmules que l'usuari vagi creant en la finestra d'amidaments detallats. D'aquesta manera les podrà tornar a utilitzar si les necessita en una altra obra, ja que el repositori de fòrmules està disponible per a totes les obres de l'usuari.

Per incorporar al repositori una nova fòrmula creada per l'usuari:

cal seleccionar la línia on hi ha la fòrmula i premer el botó

Es mostra la finestra Gestió de fórmules, amb la fòrmula acabada de crear.

Aquí cal donar-li un nom i, si es vol, una unitat d'amidament i títols per a les variables de la fòrmula:


Tornar al tema Amidaments detallats

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_pre/md-anadir-formula.txt · Darrera modificació: 2024/03/04 05:18 per 23.22.35.162

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki