Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:faqs-preguntas-frecuentes:descripcion-opciones-utilidad-adaptar-precios-tcq

Categorías TCQ FAQs - Preguntes freqüents

Descripció de les opcions de la utilitat Adaptar preus de TCQ

S'accedeix a la utilitat Adaptar preus de TCQ des de la finestra de bancs de preus de l'obra, desplegant el menú Utilitats i fent clic a Adaptar preus….

:!: Aquesta utilitat es basa en els codis dels elements. Compararà els codis dels elements del banc origen amb els codis dels elements de l'obra activa en TCQ. Els canvis corresponents a les opcions marcades s'aplicaran als elements els codis dels quals coincideixin entre el banc origen i l'obra activa en TCQ.
 • Banc origen: Amb el botó de tres punts es selecciona l'arxiu amb les dades dels elements a adaptar. Pot ser un arxiu TCQ, un arxiu LCT o un arxiu BC3. L'arxiu BC3 pot ser un banc de preus creat expressament o el resultat d'utilitzar la Utilitat Adapta Web.

 • Preus: En marcar aquesta casella el programa adaptarà els preus de tots els elements coincidents.

 • Justificacions i rendiments: En marcar aquesta casella el programa adaptarà la justificació i els rendiments de tots els elements coincidents que admeten justificació (partides, conjunts de partides d'obra i elements compostos).

  • Ignorar percentatges dins de la justificació: En marcar aquesta casella el programa no afegirà les línies de percentatge que s'indiquin en les justificacions dels elements en el banc origen.

  • Elements sense justificació: Si es marca aquesta casella només s'afegiran les justificacions i rendiments dels elements coincidents als elements que en l'obra activa no tinguin cap justificació. Els elements de l'obra activa que ja continguin justificació es mantindran inalterats.

 • No adaptar preus ni justificacions si les descripcions són diferents: En marcar aquesta casella el programa compararà primer la descripció llarga dels elements coincidents. Si la descripció llarga no és exactament igual, llavors aquest element s'ignorarà i no s'adaptarà.

 • Descripcions - Elements i partides: Si es marca aquesta casella s'adaptaran les descripcions del banc origen a tots els elements coincidents de l'obra activa.

 • Descripcions - Famílies: Si es marca aquesta casella s'adaptaran les descripcions del banc origen a totes les famílies coincidents del banc de preus de l'obra activa en TCQ.

  :!: Important: Si està utilitzant una versió de TCQ anterior a la 6.1 i els elements de la seva obra s'han copiat originalment des d'un banc BEDEC anterior a 2019 (és indiferent si des d'un banc instal·lat o des d'Internet), no ha de marcar la casella Famílies del requadre Descripcions perquè això provocaria que es perdessin les descripcions de les famílies del banc de preus particular.

 • Descripcions - Grups: Aquesta opció només funciona quan el banc origen és un arxiu TCQ o LCT. Si es marca aquesta casella el programa adaptarà els grups existents en el banc origen als elements coincidents.

 • Condicions tècniques: Si es marca aquesta casella s'adaptaran les condicions tècniques als elements coincidents. El comportament exacte depèn de les caselles marcades en les opcions següents.

  • Totes / Només les noves: Si es marca la casella Totes, el programa adaptarà les condicions tècniques del banc origen a tots els elements coincidents. Si es marca la casella Noves, llavors només s'adaptaran les condicions tècniques als elements coincidents que no les tinguin ja en l'obra activa.

  • Famílies / Elements: Si es marca la casella Famílies, en fer l'adaptació es tindran en compte les condicions tècniques que en el banc origen estiguin a nivell de família. Si es marca la casella Elements, en fer l'adaptació es tindran en compte les condicions tècniques que en el banc origen estiguin a nivell d'element. Es poden marcar les dues caselles alhora. En el cas dels bancs de preus desenvolupats per ITeC, les condicions tècniques estan sempre a nivell de família.

Quines opcions marcar perquè els elements coincidents de l'obra activa quedin exactament igual que els del banc origen

Si es vol fer una adaptació completa i total a partir d'un banc origen aquestes són les opcions que caldria marcar:

:!: Important: Si està utilitzant una versió de TCQ anterior a la 6.1 i els elements de la seva obra s'han copiat originalment des d'un banc BEDEC anterior a 2019 (és indiferent si des d'un banc instal·lat o des d'Internet), no ha de marcar la casella Famílies del requadre Descripcions perquè això provocaria que es perdin les descripcions de les famílies del banc de preus particular.

Altres preguntes freqüents

Categorías TCQ TCQi BEDEC DicPla Licencias Varios

ca/faqs-preguntas-frecuentes/descripcion-opciones-utilidad-adaptar-precios-tcq.txt · Darrera modificació: 2024/01/22 11:00 per ffranco

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki