Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:faqs-preguntas-frecuentes:instalacion-silenciosa-desatendida

Categories TCQ FAQs - Preguntes freqüents

Instal·lació silenciosa i desatesa

:!: La funció d'instal·lació silenciosa i desatesa del TCQ està en proves. Abans d'implementar-la en un entorn de producció, es recomana que se'n comprovi el funcionament en un entorn de prova.

La funció per instal·lar (i desinstal·lar) TCQ de forma silenciosa i desatesa s'ha afegit a partir de la revisió 82 de la versió 6.0.

Desinstal·lació

:!: Abans d'iniciar la desinstal·lació de TCQ cal assegurar-vos que el programa no està en ús.

Abans d'instal·lar aquesta revisió 82 (o qualsevol altra revisió posterior) cal desinstal·lar qualsevol versió de TCQ que estigui instal·lada a l'ordinador. Això és necessari per assegurar la integritat de qualsevol instal·lació posterior i evitar problemes de barreges de versions als arxius del programa.

Per fer una desinstal·lació silenciosa i desatesa cal executar el fitxer «uninstal.exe» que es troba a la carpeta C:\Program Files (x86)\ITeC\TCQ, amb el paràmetre «/S» i indicant el fitxer de registre de la instal·lació, que té el nom «install.log» que també es troba a la carpeta C:\Program Files (x86)\ITeC\TCQ.

Per exemple: uninstal.exe /S install.log

Si s'executa el desinstal·lador usant rutes absolutes, i contenen espais, cal indicar-les entre cometes dobles. Tot i això, el programa de desinstal·lació no admet aquest tipus de rutes com a paràmetre, així que en indicar la localització del fitxer «install.log» s'ha de fer sense espais, sense cometes i utilitzant el nom curt de la carpeta (que es pot obtenir mitjançant l'ordre «dir /x».

Per exemple: «C:\Program Files (x86)\ITeC\TCQ\unistal.exe» /S C:\PROGRA~2\ITeC\TCQ\install.log

Instal·lació

:!: Abans d'iniciar la instal·lació de TCQ cal assegurar-vos que el programa no està en ús.

Per fer una instal·lació silenciosa i desatesa, cal executar el fitxer d'instal·lació de TCQ amb el paràmetre «/S».

Per exemple: tcq6082.exe /S

Consideracions a tenir en compte:

  • Cal haver desinstal·lat prèviament qualsevol versió de TCQ que estigui instal·lada a l'ordinador. Vegeu l'apartat anterior.
  • El programa d'instal·lació no permet indicar com a paràmetre l'idioma d'instal·lació, així que sempre es fa en castellà. Un cop instal·lat el programa, es pot canviar l'idioma de treball des del menú Idioma.
  • La instal·lació es fa a la carpeta predeterminada: C:\Program Files (x86)\ITeC\TCQ
  • S'instal·la el programa complet, amb tots els mòduls.
  • No es comprova que estigui instal·lat el .NET Framework 3.5 ni es força la seva instal·lació. No obstant això, TCQ necessita aquest compoment, així que ha d'estar instal·lat a Windows.
  • S'ha desactivat l'avís de reiniciar el sistema un cop instal·lat TCQ. Tot i això, algunes funcions del programa, com els llistats, poden no funcionar correctament fins que es reiniciï l'ordinador.

Dubtes i consultes

Per a qualsevol dubte o consulta podeu posar-vos en contacte amb el Servei de suport tècnic.


Altres preguntes freqüents

Categories TCQ TCQi BEDEC DicPla Llicències Varis

ca/faqs-preguntas-frecuentes/instalacion-silenciosa-desatendida.txt · Darrera modificació: 2024/04/22 09:49 per ffranco

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki