Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gma:parametros_ambientales:consumo_energia

Consum d'energia


Energia no renovable

Energia no renovable es defineix com aquella font d'energia que es troben en la naturalesa en una quantitat limitada i una vegada consumides en la seva totalitat , no poden substituir-se, ja que no existeix sistema de producció o extracció viable.

Energia renovable

Quan parlem de energia renovable ens referim a aquelles que poden emprar sostingudament en el temps sense risc (o amb un risc mínim) que s'esgotin o s'extingeixin. En general es refereixen a fonts naturals d'energia capaços de reposar-se en el temps, de manera que també se les coneix com energies alternatives o, en alguns casos, com energies verdes o energies ecològiques, ja que poden implicar menors impactes ambientals que les fonts tradicionals d'energia.

Cost energètic anual

El consum energètic és la despesa total d'energia per a un procés determinat. Enfocant-nos a les llars, el consum energètic està integrat pel consum d'energia elèctrica i de gas, de gasoil i biomassa, i també en transport de particulars i públic, que es concreta en el consum de productes derivats del petroli.

D'altra banda el concepte de consum energètic està inversament connectat a l'eficiència energètica, de manera que segons augmenta la despesa d'energia per servei prestat, l'eficiència energètica disminueix.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gma/parametros_ambientales/consumo_energia.txt · Darrera modificació: 2019/06/19 14:05 per abaena