Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_pla:actualizacion-progreso

Actualització de les dades de progrés

L'actualització del pla és el procés mitjançant el qual s'entren les dades que, en el moment de l'actualització, descriuen la part de l'obra que ja s'ha executat, i la forma com es preveu realitzar la que resta per executar.

En el procés d'actualització es poden diferenciar dues classes d'actuacions:

 • les que afecten les tasques del pla que ja existeixen
 • les que impliquen modificacions en l'estructura del pla de treballs (afegir i/o eliminar tasques, tasques resum i lligams)

Actualització de les tasques existents

Això es fa en la finestra de dades de les tasques:

Amb els botons de la part inferior de la finestra es pot anar navegant per les diverses tasques del pla.

Per a cada tasca del pla s'han d'actualitzar, si és el cas, les dades següents:

 • Data d'inici i/o de fi real
 • Durada romanent
  Representa els dies que falten per acabar la tasca, a partir de la data d'actualització del pla. Si la tasca encara no ha començat, és la durada que en el moment de l'actualització es preveu per a la tasca. És la durada que es pot editar en la fase de progrés.
 • Percentatge d'avenç
  Indica la part de la tasca que s'ha executat. Es refereix a la «quantitat» de feina que representa la tasca, no a l'aspecte econòmic (que ve representat per l'import ja certificat del cost assignat a la tasca, i que el programa calcula automàticament al fer l'anàlisi econòmica). En principi no tenen perquè coincidir.

Actualització de l'estructura del pla

El procés d'actualització del pla, en la fase de progrés, consisteix a adaptar-lo a la realitat que presenta l'obra en una determinada data (la data d'actualització).

Això pot implicar fer modificacions en l'estructura del pla de treballs, consistents a afegir o eliminar tasques, tasques resum i lligams.

En la fase de progrés es poden crear tasques, tasques resum i lligams de la mateixa forma que en la fase de planejament.

En canvi, a l'hora d'eliminar tasques i tasques resum poden haver-hi restriccions pel fet que el pla estigui en la fase de progrés. Són les següents:

 • No es pot esborrar una tasca que ja hagi començat. I, per la mateixa raó, una tasca resum de la qual en depengui alguna tasca que ja hagi començat.
 • No es pot eliminar una tasca, o tasca resum, que tinguin assignades línies de pressupost que s'hagin certificat en períodes anteriors a la data d'actualització. I tampoc les tasques resum que tinguin tasques filles que estiguin en aquesta situació.

Si es vol esborrar una tasca amb certificació associada, abans caldrà eliminar la seva associació amb el pressupost. I en molts casos també esborrar la seva data d'inici real, ja que normalment si una tasca té assignades línies de pressupost que ja s'han certificat voldrà dir que la tasca ja haurà començat. S'ha de dir, però, que si es fa això l'import certificat en els períodes anteriors a la data d'actualització i que estiguessin assignats a la tasca que s'ha esborrat, es perdran. És a dir, que el cost final de l'obra quedarà disminuït en aquest import, ja que no és possible reassignar les parts certificades de les línies del pressupost.

Una opció que permet el programa, i que pot ser especialment útil en la fase de progrés, és la de convertir una tasca en tasca resum . Està indicada quan, a mesura que va avançant l'obra, es té la necessitat de tractar-ne amb més detall determinats aspectes. Això pot fer que es vulgui desglossar una tasca, que inicialment s'havia definit de forma més general, en altres tasques més detallades, col·locant-les com a filles seves.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_pla/actualizacion-progreso.txt · Darrera modificació: 2024/01/22 16:44 per ffranco

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki