Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_pla:progreso-automatico

Progrés automàtic

L’objectiu de l’actualització automàtica d’una tasca és que el seu progrés segueixi exactament la previsió que estigui vigent en el moment de l’actualització del pla.

En les dades de la tasca es pot seleccionar aquesta opció:

En l’arbre de l’estructura del pla també es pot seleccionar l’actualització automàtica d’una sola tasca, o bé d’una tasca resum. En aquest cas totes les tasques que en depenen quedaran marcades amb l’actualització automàtica. Per exemple, per indicar que tot el pla s’actualitzi de forma automàtica sols cal marcar la tasca arrel del pla.

Per fer-ho primer cal seleccionar les tasques o tasques resum de l'arbre de tasques, i a continuació utilitzar els botons i , situats en la barra d'icones, que serveixen per marcar i desmarcar el progrés automàtic de les tasques.

Les tasques que tenen activada l’actualització automàtica es distingeixen de la resta per la seva icona:

Els diversos casos que es poden presentar són:

 • Cas 1: Tasca començada i acabada abans de la data d’actualització actual
  No es realitza cap acció.
 • Cas 2: Tasca començada abans de la data d’actualització actual, i amb previsió d’acabar abans de la data d’actualització
  Es posa com a data de fi real la primera data de fi prevista.
 • Cas 3: Tasca començada abans de la data d’actualització actual, i amb previsió d’acabar després de la data d’actualització
  Es canvia la durada romanent de la tasca restant-li la diferència entre la “Data d’actualització” i la “Data d’actualització actual”.
 • Cas 4: Tasca no començada abans de la data d’actualització actual, i amb previsió de començar i d’acabar abans de la data d’actualització
  Es posa com a data d’inici real la primera data d’inici prevista, i com a data de de fi real la primera data de fi prevista.
 • Cas 5: Tasca no començada abans de la data d’actualització actual, i amb previsió de començar abans de la data d’actualització i d’acabar després de la data d’actualització
  Es posa com a data d’inici real la primera data d’inici prevista.
  Es canvia la durada romanent de la tasca restant-li la diferència entre la “Data d’actualització” i la “Data d’actualització actual”.
 • Cas 6: Tasca prevista de començar després de la data d’actualització
  No es realitza cap acció.

A partir d’aquí s’executa l’anàlisi temporal de forma normal. Les dades de progrés que el programa introdueix de forma automàtica, en el moment de fer l’anàlisi temporal, es mostren a l’usuari en la finestra:

Aquí l’usuari pot modificar aquestes dades de progrés, abans de continuar amb l’anàlisi temporal.

Cal recalcar que l’actualització automàtica que no afecti a la totalitat de les tasques del pla pot produir errors, la correcció dels quals necessitarà la intervenció de l’usuari.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_pla/progreso-automatico.txt · Darrera modificació: 2024/01/22 16:44 per ffranco

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki