Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_pre:copiar-cortar-linea-2

Copiar-Tallar / Enganxar una línia del pressupost d'una altra obra

De la mateixa manera que es pot copiar, o tallar, i enganxar una línia del mateix pressupost, es pot fer també amb una línia del pressupost d'una altra obra.

Amb el botó situat a la dreta de la línia a copiar, o tallar, de l'altra obra, es desplega un menú on hi ha l'opció de copiar, o tallar, la línia:

A continuació cal situar-se sobre el capítol on es vol enganxar la línia copiada (o tallada), desplegar el menú amb el botó , i seleccionar l'opció:

La línia s'afegeix a continuació de les línies existents en el capítol:

Si la partida d'obra ja existeix en el capítol on es vol enganxar, el programa mostra una finestra on es pot recodificar o adaptar la partida.

Si s'opta per recodificar la partida:

La línia, amb la partida recodificada, s'afegeix al final del capítol:

L'altra opció és adaptar la partida.

Aquest procés consisteix en modificar la partida de la forma següent:

  • Codi: no canvia
  • Descripció: s'adopta la del banc origen
  • Justificació: s'adopta la del banc origen (components, quantitats i despeses auxiliars). Si algun dels components no existeix en el banc destí, es copia el component del banc origen en el banc destí. Els components que ja existeixen en el banc destí mantenen el seu preu, descripció i condicions tècniques (si en tenen).
  • Preu: és el resultat de la justificació que tindrà la partida destí. Si la partida origen no té justificació (preu directe), aquest preu serà el que tindrà la partida destí.
  • Condicions tècniques: seran les que tingui la partida origen.
  • Gràfics: seran els que tingui la partida origen.

Cal dir que el preu que acabi tenint la partida enganxada dependrà, també, de les precisions decimals, dels coeficients de mà d'obra, materials i maquinària, i de les despeses indirectes del banc destí.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_pre/copiar-cortar-linea-2.txt · Darrera modificació: 2024/01/22 16:17 per ffranco

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki