Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcq:progcc:consultar_importes_porcentajes

Consultar imports i percentatges


Per consultar imports , pressiona la icona €% , localitzat al costat dels tipus de control (?).

L'import del pressupost del projecte / obra, l'import de qualitat i el seu respectiu percentatge seran mostrats. Així mateix, per a cada material o lot present en el pla o programa de control vindrà indicat (de forma gràfica i numèrica) la seva contribució a l'import total de qualitat.

Per desactivar la visualització d'imports , pressiona de nou la icona €% .

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gcq/progcc/consultar_importes_porcentajes.txt · Darrera modificació: 2018/02/09 10:44 per srebollo

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki