Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcq:start

TCQi - Gestió de control de qualitat


El Mòdul TCQi- Gestió de Control de Qualitat (GCQ) permet desenvolupar les següents funcionalitats:

  • Possibilita la Entrada de resultats d'assajos i la gestió dels mateixos, comprovació de si aquests compleixen la normativa vigent (EHE, CTE), estats, documents , imatges, localització …
  • Elaboració dels Llistes corresponents al Pla, al Programa i al recull de documents del seguiment d'execució.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gcq/start.txt · Darrera modificació: 2024/01/22 15:10 per ffranco

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki