Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gma:ciclo_de_vida:etapa_de_producto

Etapa de Producte


L'etapa de producte és una fase d'informació que s'ha d'incloure en qualsevol declaració ambiental de producte, DAP, i inclou els mòduls d'informació A1 a A3.

El límit del sistema amb la natura s'estableix per incloure aquells processos que proporcionen les entrades de material i energia en el sistema, i els processos posteriors de fabricació i transport fins a la porta de la fàbrica (craddle to gate), així com el tractament dels residus generats per aquests processos.

En el cas de l'entrada de materials secundaris o d'energia recuperada de combustibles secundaris, el límit del sistema entre l'actual i l'anterior sistema (aquell que ens proporciona els materials secundaris) s'estableix en el moment en que els materials, productes, elements de construcció o energia, aconsegueixen l'estat de fi de residu.

L'etapa de producte inclou:

A1: obtenció de matèria primera

  • Extracció i processament de matèries primeres, com els processos de mineria, i la producció i processat de biomassa.
  • Reutilització de productes o materials d'un sistema anterior.
  • Processament de materials secundaris utilitzats com a entrada per a la fabricació del producte, però sense incloure aquells processos que són part del tractament de residus en el sistema del producte anterior.
  • Generació d'electricitat, vapor i calor a partir de recursos d'energia primària, incloent també la seva extracció, refinament i transport.

A2: Transport

  • Transport fins a la porta de la fàbrica i transport intern.

A3: Fabricació

  • Producció de materials auxiliars o pre-productes.
  • Fabricació de productes i co-productes.
  • Fabricació d'envasos i embalatges.

Aquesta fase d'informació constituïda pels mòduls d'informació A1-A3, inclouen el tractament fins a l'estat de cap de residu o l'eliminació del residu final, incloent els envasos i embalatges que no franquegen la porta de la fàbrica amb el producte.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gma/ciclo_de_vida/etapa_de_producto.txt · Darrera modificació: 2019/06/20 10:28 per abaena