Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcq:banco_control:frecuencias:ensayo_calculo_estadistico

Assaigs amb tipus de càlcul estadístic

Per al tipus de càlcul estadístic, el nombre d'assaigs es calcula a partir de l'expressió:

N assaigs = suma mesurament PO / freqüència

Això vol dir que es suma a la PO mesurament que té en cada un dels trams (mesurament estadístic) i es divideix per la freqüència. La freqüència serà la mateixa per a la partida en tots els trams en què intervingui.

Les freqüències d'un assaig amb tipus de càlcul estadístic es poden modificar de manera directa. Les dades s'actualitzaran en tots els trams on aparegui la partida.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gcq/banco_control/frecuencias/ensayo_calculo_estadistico.txt · Darrera modificació: 2017/12/18 10:48 per srebollo

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki