Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcq:banco_control:frecuencias:ensayo_calculo_global

Assaigs amb tipus de càlcul global


En aquest tipus de càlcul, el nombre d'assaigs es calcula a partir de l'expressió:

N assaigs = suma mesuraments / freqüència

O sigui, es suma el mesurament de totes les partides d'obra que tenen associat aquest assaig i es divideix per la freqüència, la qual, en ser de tipus de càlcul global, serà la mateixa per a totes les partides en tots els trams.

Les modificacions de les freqüències amb tipus de càlcul global no es poden realitzar de forma directa. Per aquest motiu, quan s'intenta modificar alguna dada de la freqüència, o quan es fa doble clic, apareix una pantalla nova: (?)

La informació que conté aquesta pantalla és la següent:

  • Dades de l'assaig: codi i descripció; no són modificables.
  • Relació de les PO amb què està associat l'assaig i les relacions d'unitats corresponents.
  • Es pot modificar la relació d'unitats de forma particularitzada per a cada partida. Aquest valor serà vàlid per a tots els trams on es trobi la partida.
  • Dades de la freqüència. Els valors d'aquestes dades seran els que es donin en totes les partides i trams on apareguin.
  • Fent doble clic sobre el codi de la partida d'obra, s'accedeix a la pantalla de visualització de la partida i es poden consultar les seves dades.
ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gcq/banco_control/frecuencias/ensayo_calculo_global.txt · Darrera modificació: 2017/12/18 10:48 per srebollo

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki